Loading...
Home > Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ενημερωτικό Κείμενο Σχετικά με τη χρήση του TripTV

Προσδιορισμός Ταυτότητας

 1. To TripTV είναι ένας ιστότοπος, όπου προβάλλονται ταξιδιωτικά βίντεο, περιηγήσεις, οδοιπορικά και λοιπό καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό, δημοσιευμένο από ιδιώτες.
 2. Στο TripTV περιέχονται άρθρα ειδησεογραφικού, ενημερωτικού και λοιπού περιεχομένου.
 3. Ο ιστότοπος του TripTV είναι προσβάσιμος μέσω του Τομέα: www.triptv.gr (ελληνική έκδοση).

Εγγραφή

 1. Στο TripTV μπορεί να εγγραφεί με την ιδιότητα του μέλους, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει οπτικοακουστικό υλικό (είτε με αποστολή του ίδιου του υλικού, είτε με αποστολή της διασύνδεσης προκειμένου για υλικό αποθηκευμένο και δημοσιευμένο από υπηρεσίες τρίτων) ή πληροφορίες σχετικά με αυτό ή άρθρα ή σχόλια, οποιοσδήποτε χρήστης.
 2. Ο,τιδήποτε καταθέτει το εγγεγραμμένο μέλος, προβάλλεται στο TripTV μόνο μετά από έλεγχο και έγκριση των διαχειριστών.
 3. Το TripTV διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων μελών του.
 4. Το TripTV διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αφαιρέσει δημοσιευμένο ή μη υλικό, το οποίο βρίσκεται στους servers του για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 5. Το κατατιθέμενο οπτικοακουστικό υλικό ή σύνδεσμοι προς κανάλια μετάδοσης τέτοιου από υπηρεσίες τρίτων ελέγχεται και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταγεγραμμένο ποινικά κολάσιμο αδίκημα, το TripTV διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το μέλος και να καταγγείλει το παράπτωμα στις αρμόδιες αρχές, αφού πρώτα ενημερώσει και προειδοποιήσει αυστηρά το μέλος.

Οπτικοακουστικό Υλικό – Πνευματικά Δικαιώματα

Κείμενα, τίτλοι, λογότυπα

 1. Όλα τα κείμενα, λογότυπα, μότο, φράσεις και υλικό τα οποία προβάλλονται στον ανωτέρω τομέα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του TripTV και προστατεύονται από την εκάστοτε εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 2. Τα κείμενα τρίτων, τα οποία προβάλλονται στο TripTV αναφέρουν απαραιτήτως την πηγή.

Υπηρεσία αποθήκευσης, μετάδοσης και προβολής του TripTV

 1. Το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να προβληθεί στον τελικό χρήστη αποθηκεύεται και δημοσιεύεται σε κάποια υπηρεσία, η οποία με χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας μπορεί να το μεταδώσει σε αυτόν. Το TripTV προσφέρει μια τέτοια υπηρεσία αποθήκευσης και μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού.
 2. Το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στους servers του TripTV φέρει πάντα, ως σήμανση, το λογότυπο του TripTV.
 3. Το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στους servers του TripTV, ελέγχεται αυστηρά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για παράνομο περιεχόμενο ή/και τυχόν καταγεγραμμένα παραπτώματα των συμμετεχόντων (αναφέρονται μη περιοριστικά: παραβιάσεις του ΚΟΚ).
 4. Το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στους servers του TripTV προστατεύεται από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Προβολή οπτικοακουστικού το οποίο μεταδίδεται μέσω καναλιών τρίτων υπηρεσιών

 1. Εκτός από το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στους servers του TripTV (ή υπηρεσιών τρίτων) και έχει σημανθεί με το διακριτικό του TripTV, δεν υφίσταται καμία αξίωση επί του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο και δημοσιευμένο σε servers υπηρεσιών τρίτων και προβάλλεται στο TripTV (π.χ. YouTube, Vimeo κτλ) και ταυτόχρονα το TripTV ΔΕΝ φέρει και ΔΕΝ αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων εξαιτίας του ως άνω δημοσιευμένου υλικού.
 2. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας μας σε ζητήματα πνευματική ιδιοκτησίας, εάν θεωρηθεί από κάθε νόμιμη αρχή, οργάνωση, εταιρία ή ιδιώτη, ότι κάποιο από το προβαλλόμενο υλικό παραβιάζει δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας, θα αφαιρείται αμέσως εφόσον αιτιολογηθεί πλήρως και τεκμηριωθεί η απαίτηση αφαίρεσης.
 3. Για την αφαίρεση του υλικού πρέπει να αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] μήνυμα, το οποίο να αναφέρει κάθε στοιχείο σχετικά με το προς αφαίρεση υλικό καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η αφαίρεση.
 4. Το TripTV δεν είναι ο διαχειριστής του υλικού το οποίο βρίσκεται σε servers τρίτων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται πιο πάνω και ως εκ τούτου μπορεί ΜΟΝΟ να προβεί στην αφαίρεση του καναλιού μετάδοσης του υλικού από την σελίδα του. Για περισσότερα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία και ο χρήστης της. Το TripTV ΔΕΝ φέρει και ΔΕΝ αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την μη αφαίρεση του περιεχομένου από υπηρεσίες τρίτων ή τους χρήστες αυτών.
 5. Το TripTV διατηρεί το δικαίωμα να επαναπροβάλλει υλικό, το οποίο, αν και είχε αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, αποδείχθηκε η κανονικότητα ή η νομιμότητά του.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσης

Οι όροι χρήσης του TripTV ενδέχεται να αναθεωρηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση και το TripTV διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να τους αναθεωρήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή προκειμένου να συμβιβάζεται με εθνικές ή διεθνείς νομοθετικές ρυθμίσεις ή/και υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Αποποίηση Ευθυνών

Το TripTV δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε φύσεως ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την κακή χρήση του ιστότοπου ή/και του υλικού που προβάλλεται σε αυτόν.

Αν για οποιονδήποτε λόγο πιστεύετε ότι κάποιο περιεχόμενο πρέπει να αφαιρεθεί, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί στο [email protected] εξηγώντας μας το λόγο και δίνοντάς μας σαφή περιγραφή του περιεχομένου και του λόγου για τον οποίο πρέπει να αφαιρεθεί.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του TripTV μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα Επικοινωνία.